Επαγγελματικό πεντικιούρ

 

Η εφαρμογή του επαγγελματικού πεντικοιούρ χωρίζεται σε δύο μέρη :

video 1

video 2

Go back