Εφαρμογή ακρυλικού στα νύχια με tips

 

Η εφαρμογή είναι χωρισμένη σε δύο videos :

video 1

video 2

Go back